I tid – alltid!

Flexmacs verksamhet bedrivs med ett kraftfullt MPS system ”Monitor” som administrativt stöd. Detta bidrar till att vi kan erbjuda mycket bra leverans precision och korta leveranstider. Vi är sedan länge vana vid just In time- leveranser såväl inom och utom Sverige.